Cymrodorion BOSTON Welsh
yn gwneud y pethau bychain . . . a mwy!

                           HEN WEFAN - OLD WEBSITE                                     Ewch at y tudalen Facebook am newyddion cyfredol                         Please go to the Facebook page for latest news   

Archif 
 
Cymrodorion Boston

Yn ôl Cyfrifiad 2000 UDA mae 170,000 yn Lloegr Newydd yn datgan eu bod nhw'n "Gymreig"  o ran ethnigrwydd. Mae rhyw 500,000 o Gymry yn y taleithiau mawr cyfagos, ac mae i fyny i 2% o boblogaethau'r taleithiau unigol yn Gymry.  

 

Nod y Cymrodorion yw trefnu a hysbysebu  digwyddiadau Cymreig ardal Boston a Lloegr Newydd.

Oes gyda chi gysylltiad â Chymru neu diddordeb mewn pethau Cymreig?

Ymunwch yn yr hwyl!

  • Rhowch wybod i ni am unrhyw ddigwyddiadau Cymraeg/Cymreig. Fe'u hychwanegwn at ein rhestr bostio, a'u hysbysebu yma ac ar Facebook.
  • Gadewch i ni wybod am gysylltiadau Cymreig eich cwmni / mudiad, i ni gael lledaenu'r sôn.
  • Ymunwch yn y sgyrsiau yn ein Seiat (a dechreuwch eraill!).
  • Anfonwch wybodaeth i gadw'r wefan yn ffres.
  • Dywedwch wrthym beth hoffech ei weld yma!

 
 

Archive of
Boston Cymrodorion 

The 2000 US Census indicates that there are 170,000 people in New England who identify their ethnicity as "Welsh". There are some 500,000 Welsh in the larger neighbouring states, and up to 2% of the population of American States are Welsh. 

 

The aim of the Cymrodorion is to organise and promote 

Boston and New England Welsh Activities. No money is involved

Do you have a Welsh connection,
or an interest in Welsh culture

Lend some energy! 

  • Let us know about Welsh-interest events, and we'll advertise them here, on Facebook and our mailing lists.
  • Tell us about how your organisation has Welsh connections, and let us get the word out.
  • Join the discussions in our Forums (and begin new ones).
  • Send us information to help keep the site up to date.
  • Tell us what you'd like to see here!